אם אינך יכול לראות את העלון כראוי לחץ כאן

 מחקר חדש מסיכוי: נוכחות נפקדות - השפה והתרבות הערבית בקמפוסים
 
מידעון סיכוי 26 במאי 2015
 
 
 
 

מחקר חדש של סיכוי: איזה מקום ניתן לשפה ולתרבות הערבית בקמפוסים האקדמים בישראל?

חברים וחברות יקרים

אנחנו שמחים להגיש לכם היום מחקר חדש שנערך על ידי סיכוי ביחד עם מרכז דיראסאת, הממפה את מקומן של השפה והתרבות הערבית בקמפוסים של האוניברסיטאות בישראל. כותרת המסמך מבטאת בעינינו את המורכבות שבה נמצאות שפתם ותרבותם של אלפי סטודנטים במרחב הציבורי האקדמי: "נוכחות נפקדות".

קיראו את המחקר המלא כאן

במחקר זה אנו נוגעים בסוגיה משמעותית הנוגעת לשוויון בין האזרחים היהודים והערבים דווקא מהצד הסמלי והתרבותי, שכן לייצוג ולנוכחות של תרבות ושפה יש השפעה משמעותית על היכולת ליצור סביבה של שוויון בהזדמנויות ובהישגים.

המיפוי שאנחנו מציגים כאן נערך בארבע אוניברסיטאות: העברית, חיפה, תל אביב ובן גוריון בנגב, ודרכו אנחנו שואפים להעלות למודעות את חשיבות ה"אקלים", כלומר ההשפעה הלא מודעת של המרחב הפיזי על הישגי סטודנטים מקבוצות מיעוט. לשם כך פנינו אל מחקרים שבוצעו במוסדות השכלה גבוהה בארצות הברית, ובדקו את השפעת האוניברסיטה ה"לבנה" על הישגי הסטודנטים השחורים. בעבור סטודנטים ערבים רבים, המוסד להשכלה גבוהה הוא המגע הראשון שלהם עם השפה העברית והם נתקלים בקשיי השתלבות והצלחה מכיוון שהשפה העברית היא שפה זרה עבורם, לעיתי חדשה לגמרי. הימצאות השפה והתרבות הערבית במרחב האקדמי תיצור אצל הסטודנטים הערבים תחושת שייכות, בזכות הידיעה שמכירים בהם ובתרבותם ופונים אליהם בשפתם. התוצאה תהיה הגברת המוטיבציה והיכולת להשתלב ולהצליח בלימודים. כיום השפה והתרבות הערבית נעדרות ומודרות מהסביבה האקדמית. התוצאה היא פגיעה בהצלחה ובהישגים של הסטודנטים.

במיפוי נבחנו בין היתר מידת ההכרה בחגים מוסלמים ונוצרים כימי חופשה מלימודים ומבחינות, קיום (או אי קיום) קורסים בערבית, תרגום מכרזים לערבית, מצאי של מקלדות בערבית במרכזי הלימוד הממוחשבים, יכולת להגיע אל מאגרי מחקרים בערבית ושילוב התרבות הערבית באירועים מטעם האוניברסיטה ומטעם אגודות הסטודנטים.

המיפוי חושף את מצבן העגום של השפה והתרבות הערבית באקדמיה הישראלית, לצד הישגים והתקדמות בתחומים מסוימים, ובחלק מהאוניברסיטאות.

בעקבות הצגת המחקר למקבלי ההחלטות באקדמיה, הגענו לכמה הישגים שמעודדים אותנו להמשיך לפעול:

1.    כשנחשפו בכירים בוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה, לתוכן המיפוי, חל שינוי במודעות שלהם עצמם. הם מציעים בעקבותיו לממן שילוט בערבית בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה ותרגום אתרי האינטרנט, ביחוד עמודי ההסבר לסטודנטים בתחילת דרכם, או בחוגים שבהם אחוז הסטודנטים הערבים גבוה מאד.

2.    מגעינו עם בכירים באוניברסיטאות בעקבות המיפוי הביאו להסכמה של אוניברסיטת תל אביב להשלים את שילוט הקמפוס בערבית. במקביל יזם רקטור האוניברסיטה העברית הוספה של כיתוב בערבית לשלטים על דלתות המשרדים של הסגל האקדמי.

3.    נוצרו קשרים עם בכירים באקדמיה שמעוניינים לקדם שותפות ושוויון באמצעות הנכחת השפה והתרבות הערביות.

במקביל, בתקופה האחרונה הוחלט באוניברסיטאות חיפה והעברית להכיר כימי חופשה לכל הסטודנטים בשני ימי חג מוסלמים ונוצרים, ולאפשר הקלות במבחנים הנערכים בימי צום מוסלמים ונוצרים. זוהי התפתחות מאוד מעודדת, ואליה מצטרפת גם יוזמה חדשה של התאחדות הסטודנטים הארצית, אך כרגע אין מדובר במדיניות כוללת או מספיקה. אנחנו מחוייבים להמשיך ולעודד מהלכים מסוג זה כדי שיתנו מענה אמיתי לסטודנטים שנאלצים להיעדר מהלימודים בימי החג שלהם.

אנו שמחים בהישגים האלה, אך התמונה הכוללת עדיין קשה. ביחד עם מרכז דיראסאת ועם מכון ון ליר נמשיך לפעול כדי שהאקדמיה בישראל תהיה מרחב שוויוני, מכיל ומגוון שבו גם הסטודנטים הערבים וגם הסטודנטים היהודים מרגישים בבית. אנחנו מאמינים שלמחקר "נוכחות נפקדות" תהיה השפעה חשובה על התקדמות זו.

אנחנו מבקשים להודות לעורכי וכותבי המחקר, ת'אאר אבו ראס ויעל מעיין על העבודה המקצועית והחשיבה הרבה שהשקיעו ביצירת המיפוי

לקבלת עותק מודפס של הדו"ח אנא פנו במייל ל- jerusalem@sikkuy.org.il

בברכה,

חסיה חומסקי פורת ועאזר דקואר, מנהלים שותפים, פרויקט מרחב ציבורי משותף
ג'אבר עסאקלה ורון גרליץ, מנכ"לים שותפים, סיכוי

 

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
עלון זה נוצר והופץ באמצעות מערכת אלטרו